Skip to content

Isu Bahasa 2: Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia?

April 9, 2015

Isu ini sebenarnya bukanlah isu yang baharu untuk didiskusikan malah telah ramai yang membincangkan isu ini baik secara tertutup melalui perbualan bersifat personal mahu pun secara terbuka melalui pelbagai media sosial seperti blog dan Facebook. Malah terdapat akhbar atas talian yang turut membincangkan isu ini seperti Harakahdaily dan Berita Harian Online. Hal ini menunjukkan isu yang nampak remeh ini sebenarnya bukanlah perkara kecil yang wajar dibiarkan.

Melayu menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1014), Melayu bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa. Sementara itu, Malaysia pula ditakrifkan sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara yang ibu negaranya Kuala Lumpur, bahasa rasmi dan bahasa kebangsaannya bahasa Melayu, dan agama rasminya agama Islam (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005: 987).

Bahagian XII: Am dan Pelbagai (Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Perkara 152: Bahasa Kebangsaan) juga telah menyatakan dengan amat jelas bahawa:

Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen.

Nah, sudah terang lagi bersuluh istilah bahasa Malaysia bukanlah istilah yang sesuai untuk menggantikan bahasa Melayu. Kalau bangsa lain dalam negara berdaulat ini ada istilah untuk bahasa masing-masing seperti bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Kadazan dan bahasa Iban, kenapa bahasa Melayu harus diistilahkan sebagai bahasa Malaysia?

20150409_074714Sebagai contoh, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 yang diterbitkan pada 2003 masih menggunakan judul Bahasa Melayu. Tetapi buku teks Tingkatan 3 yang diterbitkan pada tahun 2012 telah bertukar kepada Bahasa Malaysia. Walhal penerbit kedua-dua buku yang menjadi rujukan utama para guru dan pelajar seluruh negara ini adalah sama, Dewan Bahasa dan Pustaka. Adakah Dewan Bahasa dan Pustaka terlepas pandang atau menganggap kedua-dua istilah ini sama?

Profesor Teo Kok Seong, professor Sosiolinguistik Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menyatakan bahawa penukaran Bahasa Melayu kepada Bahasa Malaysia atas tujuan perpaduan dan integrasi nasional dengan matlamat murni hanya dari segi zahirnya sahaja, tetapi pada hakikatnya boleh merosakkan dalam banyak hal khususnya orang Melayu yang empunya bahasa terbabit (Mohamad Shafiq Rohaizad Buyong, 2003).

Konklusinya, isu ini tidak wajar dibiarkan tanpa sebarang tindakan.

RUJUKAN

Amirullah Andi Nur & Amir Mamat. 2014. Kerajaan keluar pekeliling urusan rasmi penjawat awam mesti guna bahasa kebangsaan. http://www2.bharian.com.my/bharian/articles/WajibbahasaMelayu/Article/index_html diakses pada 9 April 2015, 3.52 petang.

Mohamad Shafiq Rohaizad Buyong. 2013. Kembalikan Istilah ‘Bahasa Melayu’. http://www.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/20283-kembalikan-istilah-bahasa-melayu diakses pada 9 April 2015, 3.42 petang.

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perlembagaan Persekutuan http://ms.wikipedia.org/wiki/Perkara_152_Perlembagaan_Malaysia diakses pada 9 April 2015, 5.02 petang.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. June 19, 2015 7:05 am

    Duly, di Indonesia bahasa Melayu sangat dominan. Namun karena perkembangan bahasa & politik, kini yang dominan adalah bahasa Indonesia. Agaknya, Malaysia pun berjalan ke arah serupa.

    mungkin benar juga ya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: