Skip to content

“Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu…”

May 13, 2008

Di sini aku ingin sekali berkongsi hasil dari sedikit pembacaanku mengenai asbab nuzul al-Quran (peristiwa & sebab penurunan ayat al-Quran). Dengan mengekalkan keaslian dari buku asalnya tulisan Imam Jalaluddin As-Sayuthi (terjemahan), begini penulis menjelaskan mengenai surah al-Baqarah ayat 186 yg mafhumnya:

“Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka (beritahu kepada mereka), sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik dan betul”. (Al-Baqarah: 186)

Ayat ini turun adalah disebabkan pertanyaan seorang Badwi kepada Nabi s.a.w: “Apakah Tuhan itu dekat sehingga kami dapat munajat dan memohon kepada-Nya ataupun Dia jauh sehingga kami harus menyeru-Nya?”.

Nabi s.a.w terdiam sehingga turun ayat ini (surah al-Baqarah: 186) sebagai jawapan kepada pertanyaan tersebut (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim Ibnu Marduwaih, Abu Syaikh dan selainnya daripada beberapa jalan, daripada Jarir bin Abdul Hamid daripada Abdah as-Sajastani daripada as-Shalt bin Hakim bin Muawiyah bin Jaidah daripada bapanya daripada datuknya).

Menurut riwayat lain pula, ayat ini (surah al-Baqarah: 186) turun sebagai jawapan kepada pertanyaan beberapa orang sahabat kepada Nabi s.a.w: “Di mankah Tuhan kita?” (diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Hasan, tetapi ada sumber-sumber lain yang menguatkannya. Hadis ini mursal).

Selain itu, terdapat riwayat yang mengatakan bahawa ayat ini (surah al-Baqarah: 186) turun berkenaan dengan sabda Rasulullah s.a.w: “Janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa kepada Allah kerana Allah telah berfirman di dalam al-Quran (surah Ghafir: 60) yang berbunyi “Ud’uni astajib lakum” (ertinya: Berdoalah kamu kepada-Ku, pasti Aku akan mangabulkannya). Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Wahai Rasulullah! Apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana?”. Sebagai jawapan, turunlah ayat ini (surah al-Baqarah: 186) (diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Ali).

Menurut riwayat lain, setelah turun ayat “Waqala rabbukam ud’uni astajib lakum” (ertinya: Dan berkatalah Tuhanmu, “Berdoalah kamu kepada-Ku, pasti aku akan mengabulkannya”) (surah Ghafir: 60), para sahabat tidak mengetahui bilakah waktu yang sesuai untuk berdoa. Maka turunlah ayat ini (diriwayatkan oleh Ibnu Jariri daripada Atha bin Abi Rabah).

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. qurratulaini permalink
    May 15, 2008 4:51 pm

    Kepada sorg teman yg jauh di bumi Sudan sn, syukran krn menegur ejaan nm Imam Jalaluddin yg sblmnya aku tersilap taip (Imam Jamaluddin)

  2. January 6, 2012 8:24 pm

    mohon shared 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: